DEFEKTAŽA I OBNOVA PLOVILA 2017. god. ŠG „NOVI SAD“

/DEFEKTAŽA I OBNOVA PLOVILA 2017. god. ŠG „NOVI SAD“