DEFEKTAŽA I OBNOVA PLOVILA za ŠG „NOVI SAD“ Suvi petogodišnji pregled skele „Mića Banjac“ – sa defektažom

/DEFEKTAŽA I OBNOVA PLOVILA za ŠG „NOVI SAD“ Suvi petogodišnji pregled skele „Mića Banjac“ – sa defektažom