Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija 2020.god. (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)

/Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija 2020.god. (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)
Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija 2020.god. (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)

Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija 2020.god. (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)

2020-12-18T06:21:42+00:00децембар 18th, 2020|
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/