DODATNA OPREMA ZA MAŠINSKU RADIONICU – aparat za pranje vozila, za 2015. godinu, za ŠG „Sremska Mitrovica“

/DODATNA OPREMA ZA MAŠINSKU RADIONICU – aparat za pranje vozila, za 2015. godinu, za ŠG „Sremska Mitrovica“