DODATNE USLUGE NA DEFEKTAŽI I OBNOVI PLOVILA, U VEZI SA SUVIM PREGLEDOM BRODA „DIJANA“ 2016. god. za ŠG „Novi Sad“

/DODATNE USLUGE NA DEFEKTAŽI I OBNOVI PLOVILA, U VEZI SA SUVIM PREGLEDOM BRODA „DIJANA“ 2016. god. za ŠG „Novi Sad“