Električna – pastir ograda, 2023. za ŠG „Novi Sad“

/Električna – pastir ograda, 2023. za ŠG „Novi Sad“
Električna – pastir ograda, 2023. za ŠG „Novi Sad“