FSC SERTIFIKACIJA ODRŽIVOG GAZDOVANjA ŠUMAMA JP „VOJVODINAŠUME“ – NADZOR ZA 2016. GODINU

/FSC SERTIFIKACIJA ODRŽIVOG GAZDOVANjA ŠUMAMA JP „VOJVODINAŠUME“ – NADZOR ZA 2016. GODINU