Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“ 2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

/Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“ 2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)
Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“ 2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“ 2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

2021-08-24T05:20:34+00:00август 24th, 2021|
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/