INFRASTRUKTURNO – INSTALATERSKI RADOVI – PARTIJA ELEKTRIČARSKI RADOVI – (za potrebe ŠG „NOVI SAD“) za 2019. godinu

/INFRASTRUKTURNO – INSTALATERSKI RADOVI – PARTIJA ELEKTRIČARSKI RADOVI – (za potrebe ŠG „NOVI SAD“) za 2019. godinu