Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu – normiranje rada u šumarstvu, sa posebnim osvrtom na izbor optimalnih tehnologija rada u JP „Vojvodinašume“

/Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu – normiranje rada u šumarstvu, sa posebnim osvrtom na izbor optimalnih tehnologija rada u JP „Vojvodinašume“
Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu – normiranje rada u šumarstvu, sa posebnim osvrtom na izbor optimalnih tehnologija rada u JP „Vojvodinašume“

Istraživačko razvojni projekti u šumarstvu – normiranje rada u šumarstvu, sa posebnim osvrtom na izbor optimalnih tehnologija rada u JP „Vojvodinašume“

2020-12-19T08:11:04+00:00децембар 19th, 2020|
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/