IZBOR OPERATERA FIKSNE TELEFONIJE 2019. god. – (za period do 2 godine)

/IZBOR OPERATERA FIKSNE TELEFONIJE 2019. god. – (za period do 2 godine)