Izbor operatera fiksne telefonije (za period do 2 god.) 2021. god.

/Izbor operatera fiksne telefonije (za period do 2 god.) 2021. god.
Izbor operatera fiksne telefonije (za period do 2 god.) 2021. god.