IZGRADNJA, ČIŠĆENJE I REVITALIZACIJA KANALA 2017. god. (ZA POTREBE ŠG „NOVI SAD“)

/IZGRADNJA, ČIŠĆENJE I REVITALIZACIJA KANALA 2017. god. (ZA POTREBE ŠG „NOVI SAD“)