Po pozivu za podnošenje ponuda broj 62 prvobitno objavljenom 28.12.2018. god., a  zatim izmenjenim 25.04.2019.