IZRADA PROJEKTA ZA IZMULJAVANJE KANALA „NAMET – ŠLAJZ –  TIKVARA“ 2016. god. za ŠG „Novi Sad“

/IZRADA PROJEKTA ZA IZMULJAVANJE KANALA „NAMET – ŠLAJZ –  TIKVARA“ 2016. god. za ŠG „Novi Sad“