Kalibracija aparata za alkotest 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Kalibracija aparata za alkotest 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)