Klima uređaji za autobus ili minibus sa ugradnjom 2019. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Klima uređaji za autobus ili minibus sa ugradnjom 2019. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)