Klima uređaji za kombibus i/ili autobus, sa ugradnjom 2019. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/Klima uređaji za kombibus i/ili autobus, sa ugradnjom 2019. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)