Klizna kapija sa ugradnjom 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

/Klizna kapija sa ugradnjom 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)