LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) 2021.god. (za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“, „Lovoturs-a“ i „Vojvodinašume-turist“-a)

/LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) 2021.god. (za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“, „Lovoturs-a“ i „Vojvodinašume-turist“-a)
LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) 2021.god. (za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“, „Lovoturs-a“ i „Vojvodinašume-turist“-a)

LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) 2021.god. (za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“, „Lovoturs-a“ i „Vojvodinašume-turist“-a)

2021-06-22T05:13:52+00:00јун 22nd, 2021|
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/