Obuka radnika za rad na hidrauličnim dizalicama 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Obuka radnika za rad na hidrauličnim dizalicama 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)