Održavanje i monitoring sistema video nadzora i alarmnog sistema 2019.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Održavanje i monitoring sistema video nadzora i alarmnog sistema 2019.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)