ODRŽAVANJE I MONITORING SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2020. GODINE – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

/ODRŽAVANJE I MONITORING SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2020. GODINE – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)