Одржавање и мониторинг система видео надзора и алармног система 2022. г. (за потребе ШГ“Сомбор“)

/Одржавање и мониторинг система видео надзора и алармног система 2022. г. (за потребе ШГ“Сомбор“)
Одржавање и мониторинг система видео надзора и алармног система 2022. г. (за потребе ШГ“Сомбор“)