Održavanje i monitoring sistema video nadzora i alarmnog sistema 2022. god – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Održavanje i monitoring sistema video nadzora i alarmnog sistema 2022. god – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)
Održavanje i monitoring sistema video nadzora i alarmnog sistema 2022. god – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)