ODRŽAVANJE I MONITORING SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA – (za potrebe PG „Banat“ Pančevo)

/ODRŽAVANJE I MONITORING SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA – (za potrebe PG „Banat“ Pančevo)