ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA 2020. GOD. – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

/ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA 2020. GOD. – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)