ODRŽAVANjE I POPRAVKA ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA za 2015. god. za ŠG „Sombor“

/ODRŽAVANjE I POPRAVKA ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I MREŽA za 2015. god. za ŠG „Sombor“