ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I TELEFONSKIH CENTRALA) 2017. god. (za potrebe ŠG „Novi Sad“ i Direkcije JP)

/ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I TELEFONSKIH CENTRALA) 2017. god. (za potrebe ŠG „Novi Sad“ i Direkcije JP)
ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I TELEFONSKIH CENTRALA) 2017. god. (za potrebe ŠG „Novi Sad“ i Direkcije JP)