ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I TELEFONSKIH CENTRALA) 2018. GOD. ( za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“, “Lovoturs”- a i “Vojvodinašume-turist” )

/ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I TELEFONSKIH CENTRALA) 2018. GOD. ( za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“, “Lovoturs”- a i “Vojvodinašume-turist” )
ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I TELEFONSKIH CENTRALA) 2018. GOD. ( za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“, “Lovoturs”- a i “Vojvodinašume-turist” )