Održavanje komunikacionih – LAN i telefonskih instalacija ( i telefonskih centrala) 2019.god. – (ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Održavanje komunikacionih – LAN i telefonskih instalacija ( i telefonskih centrala) 2019.god. – (ŠG „Sremska Mitrovica“)