ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I TELEFONSKIH CENTRALA) 2019. GOD. – (za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“ „Lovoturs a“ i „Vojvodinašume turist“)

/ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I TELEFONSKIH CENTRALA) 2019. GOD. – (za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“ „Lovoturs a“ i „Vojvodinašume turist“)
ODRŽAVANJE KOMUNIKACIONIH – LAN I TELEFONSKIH INSTALACIJA (I TELEFONSKIH CENTRALA) 2019. GOD. – (za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“ „Lovoturs a“ i „Vojvodinašume turist“)