Održavanje komunikacionih – LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) 2019. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

/Održavanje komunikacionih – LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) 2019. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)