Održavanje komunikacionih-LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) 2020.god. – (za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“ i „Lovoturs-a“)

/Održavanje komunikacionih-LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) 2020.god. – (za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“ i „Lovoturs-a“)