Održavanje poslovnog „AB Soft“ softvera 2019. god. – u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

/Održavanje poslovnog „AB Soft“ softvera 2019. god. – u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda