ODRŽAVANJE POSLOVNOG “AB SOFT” SOFTVERA ZA 2018. GOD u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

/ODRŽAVANJE POSLOVNOG “AB SOFT” SOFTVERA ZA 2018. GOD u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda