ODRŽAVANJE PUMPNIH AUTOMATA ZA TOČENJE GORIVA 2020.god.-(za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/ODRŽAVANJE PUMPNIH AUTOMATA ZA TOČENJE GORIVA 2020.god.-(za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)