Održavanje pumpnih automata za točenje goriva 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

/Održavanje pumpnih automata za točenje goriva 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)