ODRŽAVANJE, SERVISIRANJE I POPRAVKA RAČUNARA I RAČ.OPREME 2018. godine za potrebe ŠG “BANAT” PANČEVO

/ODRŽAVANJE, SERVISIRANJE I POPRAVKA RAČUNARA I RAČ.OPREME 2018. godine za potrebe ŠG “BANAT” PANČEVO