ODRŽAVANJE (servisiranje) i POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2016. god. za ŠG „Banat“

/ODRŽAVANJE (servisiranje) i POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2016. god. za ŠG „Banat“