ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2017. GOD. ZA ŠG „SOMBOR“

/ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2017. GOD. ZA ŠG „SOMBOR“