ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2019. GOD – (za potrebe Direkcije JP, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i „Vojvodinašume-turist“)

/ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2019. GOD – (za potrebe Direkcije JP, „Vojvodinašume-Lovoturs“ i „Vojvodinašume-turist“)