ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2020. GOD. – (za potrebe ŠG “NOVI SAD“)

/ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2020. GOD. – (za potrebe ŠG “NOVI SAD“)