Održavanje (servisiranje) i popravka računara i računarske opreme 2020. god.-(za potrebe ŠG „Sombor“)

/Održavanje (servisiranje) i popravka računara i računarske opreme 2020. god.-(za potrebe ŠG „Sombor“)