Održavanje (servisiranje) i popravka računara i računarske opreme za 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“

/Održavanje (servisiranje) i popravka računara i računarske opreme za 2015. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“