ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME za 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“

/ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME za 2016. god. za „Vojvodinašume-Lovoturs“