ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME – (za potrebe ŠG “NOVI SAD“) 2018. GOD.

/ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME – (za potrebe ŠG “NOVI SAD“) 2018. GOD.