ODRŽAVANJE SISTEMA ALARMNOG SISTEMA I SISTEMA VIDEO NADZORA 2017. GOD. ŠG „SOMBOR“

/ODRŽAVANJE SISTEMA ALARMNOG SISTEMA I SISTEMA VIDEO NADZORA 2017. GOD. ŠG „SOMBOR“