ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2016. GOD. ŠG „Sombor“

/ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2016. GOD. ŠG „Sombor“