ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2016. god. za ŠG „Novi Sad“

/ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA 2016. god. za ŠG „Novi Sad“